YANGINLA MÜCADELE VE KORUNMA EĞİTİMİ

  • Anasayfa
  • YANGINLA MÜCADELE VE KORUNMA EĞİTİMİ

Yangın güvenliği, önleme, korunma ve söndürme ana başlıklarından oluşan bilimsel ve teknolojik çalışmaların bütünüdür.

Bu çalışmalardan önleme ve korunma, yangın öncesinde yapılan “proaktif” söndürme ise yangın çıktıktan sonra yapılan “reaktif “ özelliktedir.

Yasal gereklilik nedeniyle işyerlerinin ilgili mevzuata göre yangın tedbirlerini almalarını sağlamak, iş güvenliği uzmanlarının yangın bilgilerini artırmak ve proaktif ve reaktif yaklaşımlar konusunda farkındalığı artırmak amaçlanmıştır. Eğitimler aşağıdaki kapsamda yürütülmektedir.

  • Yangın Güvenliğinin Prensipleri
  • Yangın Risk Analizi, Tanım Ve Metodları
  • Yangın Risk Analizi, Tehlike Belirleme
  • Yangın Risk Analizi, Önleme
  • Yangın Risk Analizi, Korunma
  • İşyeri Yangın Güvenlik Yönergesi Hazırlama Esasları