YANGIN GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI

  • Anasayfa
  • YANGIN GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI

Yangın güvenliği, önleme, korunma ve söndürme ana başlıklarından oluşan bilimsel ve teknolojik çalışmaların bütünüdür. Bu çalışmalardan önleme ve korunma, yangın öncesinde yapılan “proaktif” söndürme ise yangın çıktıktan sonra yapılan “reaktif “ özelliktedir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çalışanların bu konudaki güvenliğini sağlamak işveren ve/veya işveren temsilcisinin, yöneticinin sorumluluğudur. Yönetici yangın ile ilgili teknik konulardaki düzenlemeleri ise “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında yapmalıdır. Bu yönetmeliğe göre “Yangın Güvenliği Sorumlusu” tanımı yapılmış ve iş güvenliği uzmanı veya iş güvenliği destek elemanı olarak çalışacak kişiler “Yangınla Mücadele ve Korunma” eğitimi alarak bu tanımı karşılamalıdır. Yangın güvenliği sorumlusu; yukarıda tanımı verilen önleme ve korunma amaçlı proaktif çalışmaları yapacak, riskleri değerlendirecek, yapılanları denetleyecek ve çalışılan ortamda yangın güvenliğine yönelik yönetim sistemini kuracak olan kişidir. Yangın söndürme konusu ise özel eğitim ve araç gereçler gerektiren ayrı bir meslek grubunun (itfaiyecilerin) yetki ve sorumluluğundadır.

Bahsi geçen yasal gereklilikler nedeniyle işyerlerinin ilgili mevzuata göre yangın tedbirlerini almalarını sağlamak, iş güvenliği uzmanlarının yangın bilgilerini ve proaktif ve reaktif yaklaşımlar konusunda farkındalığı artırmak niyetiyle yol gösterici olmak amaçlanmıştır.