ŞEV TEMİZLİĞİ VE KAYA SABİTLEME

  • Anasayfa
  • ŞEV TEMİZLİĞİ VE KAYA SABİTLEME

Şev ve Yamaç Koruma Çözümleri

Şev topuğunda bariyer veya hendek imalatına yetecek kadar alan bulunmadığı durumlarda koruma önlemi olarak kullanılan tel ağlar belirli miktarda enerjiyi yırtılmadan sönümlemek için sürekli bir çelik telden ya da halattan örülerek üretilen dayanımlı kaplama malzemeleridir.

Tel ağları tek başlarına kullanıldıkları uygulamalar ağın sadece şev tepesinde bulonlar yardımıyla (önerimiz halat ankraj kullanılmasıdır) sabitlenerek, şev yüzeyinde ve topuğunda herhangi bir sabitleme yapılmadan şevi örtecek şekilde şev yüzeyinde konumlandırılmasıyla veya ağın şev yüzeyindeki gevşek kayaları desteklemesini sağlayacak şekilde belirli desene sahip olarak delgisi yapılmış kaya ankrajları ile şev tepesinde, yüzeyinde ve topuğunda sabitlenerek yapılmaktadır.

Tel ağın sadece şev tepesinde sabitlendiği basit örtüleme/perde/asılı ağ/drape uygulaması yakalama bölgesi için yeterli alanın şev ve ulaşım hattı arasında bulunduğu, şev yüzeyinin nispeten duraylı ve aşırı gevşek bloklardan oluşmadığı durumlarda tercih edilmelidir.