RÜZGAR TRİBÜNÜ

Rüzgar Türbini Bakım & Onarım

 Yatırımların geri dönüşünü optimize etmek için, kesintileri minimum, enerji çıktısını ise maximum seviyeye çıkararak ve onları “rüzgârın atmasına izin ver” dediğimiz gibi çalışmaya devam ettirerek yüksek performanslı türbin türlerini toplamak için profesyonel çözümler sunuyoruz.

Sağlanan hizmetler; Planlı bakım, Plansız bakım, Onarım ve Yenileme Bu hizmetler sırasında yürütülecek işler; Görsel denetimler, NDT incelemeleri, Fonksiyon testleri, Moment kontrolleri, Yağlama, Gerdirme, Hizalama, Temizleme olarak tanımlanabilir.

Onarım, rüzgâr türbinlerinde coğrafi ve iklim koşullarından dolayı beklenmedik dönemlerde oluşan arızaların giderilmesi işleridir. Bu durumlarda küçük müdahaleler ile gerekirse ana parça değişimlerine kadar giden büyük operasyonlar ile ünitelerin bir an önce devreye alınması amaçlanmaktadır. Bu süre ülkemiz için enerji yeterliliği bakımından çok önemlidir.

Yenileme, kurulu olan ünitelerde verimi ya da kullanışlılığı arttırmak adına yapılan değişikliklerdir. Görsel Denetimler saha operasyonlarında her işe başlamadan önce gerekli göz ile kontroller yapılmasıdır. Bu kontroller yaşanabilecek herhangi bir sorunu önceden tespit edebilmek adına yüksek önem taşımaktadır.