NDT ÖLÇÜMÜ VE HASAR TESPİTİ

  • Anasayfa
  • NDT ÖLÇÜMÜ VE HASAR TESPİTİ

Tahribatsız Muayene (Non-destructive testing, NDT), malzemelerde kalite kontrolün en önemli bölüm olup, üretimimin tamamlayıcı kısmını oluşturmaktadır.  Tahribatsız muayenede malzemenin bütünlüğüne herhangi bir zarar vermeden, iç ve dış oluşan bozuklukların tespiti amaçlanmaktadır.

Ultrasonik muayene (UT) sırasında süreksizliklerin varlığı, malzeme veya kaplama kalınlığı gibi kayda değer bilgiler toplanabilir.

ATACERT Belgelendirmede, Ultrasonik muayene (UT) ve kalınlık ölçümleri gerekli eğitim ve tecrübeye sahip uzmanlar tarafından yapılmakta ve raporlanmaktadır.

1) Ultrasonik Muayene (UT) ve Kalınlık ölçümü Muayenesinin uygulama alanları nerelerdir?

Metalik veya metalik olmayan malzemelerde beklenen hacimsel hatalar ile çatlak türü yüzey hatalarının tespiti için kullanılan bir yöntemdir.

2) Ultrasonik Muayene (UT) ve Kalınlık ölçümü Muayenesi nasıl yapılmaktadır?

Ultrasonik Muayene ve Kalınlık ölçümünde incelenmek istenilen numunedeki düzensizlikleri tespit edebilmek için prob kullanılmaktadır. Bu prob tarafından 0.1-20 MHz arasında yüksek frekansta ses üstü dalgalar üretilir ve bu dalgaların test numunesi içerisinde yayılması sonrasında bir süreksizliğe çarptıktan sonra tekrar proba yansıyarak algılanması esasına dayanır. Monitör üzerinde gözlenen eko konumları ve genlikleri ile süreksizliğin bulunduğu yer ve boyutları hakkında bilgi verir.

 3) Ultrasonik Muayene (UT) ve Kalınlık ölçümü Muayenesinde kullanılan standartlar nelerdir?EN ISO 16810 – Tahribatsız muayene – Ultrasonik muayene: Genel kurallar, EN ISO 16811 – Tahribatsız muayene – Ultrasonik muayene: Hassasiyet ve aralık ayarı, EN ISO 16823 – Tahribatsız muayene – Ultrasonik muayene: Geçiş tekniği, EN ISO 16826 – Tahribatsız muayene – Ultrasonik muayene: Yüzeye dik süreksizliklerin muayenesi için, EN ISO 16827 – Tahribatsız muayene – Ultrasonik muayene: Kusurların karakterizasyonu ve boyutlandırılması, EN ISO 16828 – Tahribatsız muayene – Ultrasonik muayene – Süreksizliklerin belirlenmesi ve ölçülendirilmesi için bir metot olarak uçuş/geçiş süresi kırınımı tekniği (TOFD), EN 12668-1 – Tahribatsız muayene – Ultrasonik muayene teçhizatının karakterizasyonu ve doğrulanması