MEVZUATA UYUM DENETİMİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunlar, Yönetmelikler, bağlı Tebliğler ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliği sağlanan multi-disipliner bir yapıdır. Bu yapıya bağlı olarak düzenlenen operasyonel süreçlerde, İş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, diğer iş güvenliği ve iş sağlığı profesyonellerinin ve bu birim ve kişilerle ortak çalışan diğer bölümlerin gözden kaçırabilecekleri, günlük olağan faaliyetler sırasında detaylarda gizli maddeleri ve mevzuat revizyonlarını takip edemedikleri durumlar yaşanması söz konusu olabilir.

İşyerlerinde ve bağlı işletmelerinde tüm ulusal iş sağlığı ve güvenliği mevzuatını göz önüne alarak incelemeler yapılması ve uygunsuz bulunan konularda uygunluğun sağlanması için yol gösterici olunması mevzuata uyum danışmanlığı kapsamında yer almaktadır. Söz konusu danışmanlık kapsamında 3000 e yakın mevzuat maddesi izlenerek her konunun açıklıkla takibi ve uygunluğunun sağlanmasına özen gösterilir.

Mevzuata uyum denetimleri; işletmelerin talebi üzerine yapıla ve firmanın operasyonel süreçleri, üretim faaliyetleri ve uygulamaları sırasında iş sağlığı ve güvenliği alanında yasal gerekliliklerin ne kadar sağlandığının belirlenmesi için bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından denetlenmesi çalışmalarıdır.

Bu denetimler sonucu firmalar;

  • Yasal mevzuat ve firmanın ilgili standart gerekliliklerinin sahadaki uygulamaları hakkında fikir sahibi olur.
  • İşletmelerin çeşitli yönetim sistemi uygulamalarındaki başarı yüzdelerini tespit eder.
  • İşletmenin kendi yönetim ve kontrol sistemleri ile tespit edemedikleri uygunsuzluklar saptamış olur.
  • İşletmenin düzeltici ve önleyici faaliyetlerinin arttırılması ve bunların daha etkin devam ettirilmesini sağlar.
  • Faaliyet süreçlerinin durumlarını analiz ederek iyileştirilmesi gereken noktaları tespit eder.
  • Gerçekleştirilen denetimler ve yapılan iyileştirmeler ile işletmenin verimliliğini yükselterek maliyetleri düşürür.
  • Yapılan bu çalışmalar ile birlikte işletmenin piyasadaki prestij ve güveni arttırılır ve itibar kazanır.