MEVZUAT

Burada bulunan mevzuatlar pdf dosya biçiminde bulunmaktadır. Eğer .pdf dökümanlarını okuyamıyorsanız Adobe firmasından ücretsiz olarak Acrobat Reader adlı programı indirebilirsiniz.

↓ 6331 İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ KANUNU
↓ 4857 Yönetmelikleri
↓ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yönetmelikleri
↓ Sağlık Bakanlığı
↓ Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmelikleri
↓ Milli Eğitim Bakanlığı Yönetmelikleri
↓ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yönetmelikleri
↓ İç İşleri Bakanlığı İş Yönetmelikleri
↓ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yönetmelikleri
↓ Ulaştırma Bakanlığı Yönetmelikleri
↓ Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetmelikleri
↓ ILO Sözleşmeleri
↓ 1475 Sayılı İş Kanunu Tüzük ve Yönetmelikler
↓ 4857 İSİG Yönetmelikleri
↓ Çeşitli Yönetmelik ve Yönergeler


6331 Numaralı İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ KANUNU

30 Haziran 2012 tarihli 6331 numaralı İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ KANUNU

 


4857 Yönetmelikleri


ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI YÖNETMELİKLERİ


 

SAĞLIK BAKANLIĞI YÖNETMELİKLERİ


SANAYİ ve TİCARET BAKANLIĞI YÖNETMELİKLERİ