MAKİNA EMNİYETİ EĞİTİMİ

Tehlikeleri belirleyebilme, riskleri analizi ve değerlendirmesini yapabilme, SIL analizi yapabilme yetisine sahip olacaksınız.

Katılımcılara, tasarlanan makinelerin kullanımları için, güvenlik donanımlarını tasarlama imkânı sağlamak amacıyla makinaların geliştirilmesi çalışmalarında, verilecek kararlarda tasarımcılara kapsamlı bir risk değerlendirmesi konusunda bilgi sağlamak. Aynı zamanda makine emniyeti için mevcut tasarlanmış olan makinelerin uygunluğu ve gözden geçirme süreçlerinde risk analizi ve değerlendirme çalışmalarını uluslararası normlara göre yeterliliklerini değerlendirebilme yetisinin sağlanmasıdır.

Katılımcılara, tasarlanan makinelerin kullanımları için, güvenlik donanımlarını tasarlama imkânı sağlamak amacıyla makinaların geliştirilmesi çalışmalarında, verilecek kararlarda tasarımcılara kapsamlı bir risk değerlendirmesi konusunda bilgi sağlamak. Aynı zamanda makine emniyeti için mevcut tasarlanmış olan makinelerin uygunluğu ve gözden geçirme süreçlerinde risk analizi ve değerlendirme çalışmalarını uluslararası normlara göre yeterliliklerini değerlendirebilme yetisinin sağlanmasıdır.

  • Emniyet Sistemlerine Giriş,
  • Güvenlik Esasları,
  • Makine güvenliği için tasarım şartları,
  • Makine emniyetinde yasal mevzuata giriş,
  • Güvenlik Yönetim Sistemlerine Giriş,
  • Makine Emniyeti Mevzuatı ve Standartları (ISO 12100, ISO 13849, IEC 60204 ve TS 3840),
  • Mekanik ve iş ekipmanlarının tasarımı, yapımı ve bakımı ile ilgili EU (Direktifleri),
  • Makinelerin piyasaya arzı, makine satışı ve makinelerin faaliyete geçirilmesi için uygunluk gereklilikleri ve prosedürleri,
  • Makine ile ilgili ergonomi, gürültü, titreşim ve kimyasal ajanlar dahil olmak üzere iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususlar.