KURTARMA OPERASYONLARI

YÜKSEKTE / KAPALI ALANDA/ YANGINDA ARAMA KURTARMA EĞİTİMLERİ

Arama Kurtarma eğitimlerimiz üç seviyeden oluşmaktadır.

1- Temel Arama Kurtarma (Seviye 1)

2- İleri Arama Kurtarma (Seviye 2)

3- Profesyonel Arama Kurtarma Eğitimi (Seviye 3)

Amaç:

Personellerin acil durumlarda uygulanacak arama kurtarma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmaları.

Kapsam:

Temel arama Kurtarma, yüksekte çalışma ve kurtarma, kapalı alanda çalışma ve kurtarma, yangından kurtarma konularında tüm emniyet gereksinimlerini kapsayacak şekilde, teorik bilgiler ve uygulamalı örnekleri ile beraber verilir.

Eğitim Koşulları:

– Yüksekte ve kapalı alan ile ilgili fiziksel ve psikolojik engeli olmayan tüm teknisyenler bu eğitime katılabilir.

– Eğitim, eğitime katılacak teknisyenlerin çalışma hayatlarındaki koşul ve şartlara uygun olarak, özgün şekilde verilir.

– Eğitimler, firmamız bünyesinde kurulan ve temel arama kurtarma, yüksekte çalışma, kapalı alan ve yangın ile ilgili tüm eğitim standartlarını karşılayan Eğitim Merkezi’nde veya uygun saha koşulları sağlanması durumunda müşteri sahasında da verilebilir.

– Eğitim dili Türkçe olmakla beraber talep edilmesi halinde İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak da düzenlenir.

Eğitmenlerimiz:

– Uluslararası, yüksekte çalışma sertifikasyon sistemlerinden SPRAT (Society of Professional Rope Access Technicians) ve IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) L3 süpervizör sertifikalarına,

– GWO (Global Wind Organization) “Rüzgar Türbinlerinde Yüksekte Çalışma ve Kurtarma Eğitimi” sertifikalarına,

– ÇSGB (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) onaylı İş Güvenliği Uzmanlık Sertifikasına,

– Uluslararası geçerlilikte; AHA (American Heart Association), ECSI (Emergency Care and Safety Institute ) ve GWO (Global Wind Organization), İlk yardım sertifikalarına sahiptir.

Sertifikalandırma:

Eğitimi tamamlayan teknisyenlere, yukarda nitelikleri belirtilmiş olan eğitmenler tarafından ve iş güvenliği uzmanı tarafından onaylı katılım belgesi düzenlenir.

Eğitim İçerikleri:

  • Seviye 1: Temel Arama Kurtarma Eğitimi
  • Seviye 2: İleri Arama Kurtarma Eğitimi
  • Seviye 3: Profesyonel Arama Kurtarma Eğitimi

– Arama kurtarma konusunda yasal mevzuat
– Acil kaçışlar ve tahliye
– Yangından kurtarma (Duman simülasyonu ile dumanlandırılmış odadan yaralı tahliyesi)
– Yangın tatbikatı (Yangın simülasyonunda yangın tüpü kullanma)
– Kapalı alandan kurtarma
– Yüksekten kurtarma (iple erişim/Otomatik kurtarıcılar)
– Kurtarma ekipmanları
– Tripot kullanımı (pratik eğitim)

– Yüksekten kurtarma çalışmaları (pratik eğitim/merdiven ve köşe kurtarması)
– Detaylı senaryo çalışması