KAZA KÖK NEDEN ANALİZİ EĞİTİMİ

 • Anasayfa
 • KAZA KÖK NEDEN ANALİZİ EĞİTİMİ

Araştırması ve Kök Sebep Analizi Eğitiminin Hedefi:

Toplam Kayıp Kontrolü’ nün bir bileşeni olan İş Sağlığı – Güvenliği / Çevre / Kalite ve Proses Olaylarının Sistemsel Araştırma İlkelerinin, Yönetimin Kontrolündeki Kök Nedenlerinin Saptanması, Nedenlerin Tekrar Oluşmaması için Önerilerin Saptanması ve İzleme / Doğrulama Süreçlerinin aktarılması

EĞİTİM SONUNDA KATILIMCILAR

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Olay / Kaza Tanımlarını
 • Olay / Kaza Haberleşmelerini
 • Olay Yeri Yönetimini
 • Araştırma Takımı Oluşturma Süreçlerini
 • Kanıt Toplama ve Resmi Olmayan Görüşme Süreçlerini
 • Olay Akışı (Zaman Çizelgesi) Oluşturma Süreçlerini
 • Analiz Süreçlerini
 • Olay / Kaza Teorileri ve Kök Neden Analizi İlişkisini
 • Sistemsel Analiz ve Sonuçlara Ulaşma Süreçlerini
 • Rapor Hazırlama – Sunma ve Takip Süreçlerini

kavrayacaklar.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Olay / Kaza ve Yüksek Potansiyelli Atlatmalar
 • Olay Sonrası Acil Durum Haberleşmeleri – Planların Uygulanması – Olay Yeri Yönetimi
 • Yasal Süreçler
 • Araştırma Takımı Seçimi ve Çalışma Organizasyonu
 • Kanıt Toplama Süreçleri
 • Resmi Olmayan Görüşmeler
 • Zaman Çizelgesi
 • Kritik Faktör ve Doğrudan Sebepler
 • Kök (Sistemsel) Sebepler
 • İnsan Faktörleri
 • Analizin Olgunlaştırılması ve Önerilerin Saptanması
 • Olay / Kaza Araştırma Raporu Yapısı
 • Takip ve Doğrulama Süreçleri
 • Eğitim Süresi 2 (İki) Gün
 • Katılımcı Sayısı 16 (Onaltı) Kişi