İLK YARDIM EĞİTİMİ


EĞİTİM İÇERİĞİ

 • İlkyardım Nedir?
 • İlkyardımın Amacı,
 • İlkyardımın Temel Uygulamaları,
 •     Koruma,
 •     Bildirme,
 •     Bildirme,
 • İlkyardımın Temel Kuralları,
 • İlkyardımcının Özellikleri,
 • Acil Durumlarda Aranacaklar,
 • İlkyardımda Yapılacak Örnek Uygulamalar,

BU EĞİTİM KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

Bu eğitim; evde, iş yerinde veya herhangi bir ortamda beklenmedik zamanda ve yerde, acil sağlık yardımına ihtiyacı olan hasta ve yaralılara, ambulans gelinceye kadar ya da hastaneye ulaştırıncaya kadar geçen sürede, hayatta kalmasını sağlayacak bilgiler verilmektedir.

Katılımcılar bu programa katıldıklarında şu konularda bilgi elde edecektir:

 • İlkyardımın Tanımlanması,
 • Yaşamı Koruma ve Sürdürülmesini Sağlama,
 • Bildirimlerin Nasıl Yapılacağı,
 • İlkyardımdaki Temel Kurallar,
 • İlkyardımcının Özellikleri,
 • Durumun Kötüleşmesini Önleme,

 

Bu zorunlu eğitimlerin içeriğinde yer alan; “İlk Yardım Eğitimi” her bir çalışana, ilkyardımın tanımı, ilkyardım gerektiren durumlar, kimlerin ilkyardım uygulayabileceği ve ilkyardım hakkında temel bilgileri açıklamak ve çalışanların bu konuda bilgi sahibi olması hedeflenmektedir.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği madde 6’da belirtilen EK-1 içeriğinde yer alan zorunlu eğitim konu başlıklarından birini tamamlayarak, yasal eğitim şartının bir kısmını tamamlamış olursunuz. Ayrıca çalışanlar, çalıştıkları iş yerinin tehlike sınıfına uygun sürelerde ve zaman sıklığında bu eğitimleri alarak, bu eğitimleri aldıklarını belgelemeleri gerekmektedir.