DAVRANIŞ ODAKLI EĞİTİMİ

Organizasyonda sorumluların, yöneticilerin ve çalışanların emniyetli davranış geliştirme kültürünü benimseyerek, kendi ekiplerine ve kurum geneline yaymalarını sağlayabilmeleri için gerekli olan becerileri kazandırmak. Buna ilave olarak, yöneticilerin (formenler, vardiya amirleri, kısım liderleri, şefler, alan yöneticileri, mühendisler, …) ve çalışanların sıfır iş kazası için, kurum içi emniyetli davranış geliştirme kültürünü benimseyerek, bu kültürü kendi ekiplerine ve kurum geneline yaymalarını sağlamak..

Süreçler:

  • Kültür seviyesi belirleme anket çalışması
  • Odak grup belirleme ve görüşmeler
  • Saha gözlemleri
  • Raporlama ve başarı performans göstergelerinin tanımlanması.
  • İçselleştirme ve kültüre dönüştürme.