CAM SİLİMİ

Dağcı sistemi cam silme bina temizlikleri

Gelişen teknoloji ve firmaların farklılaşma yükselme isteği; yüksek yapılara olan talebi ve bu talebin karşılanması için farklı mühendislik uygulamalarının ve planlarının kullanılmasını beraberinde getirmiştir. Öyle ki en yüksek unvanı firmalar için prestij ve saygınlık ile beraber anılır olmuştur. Bu nedenle yüksek binaların sayısı her geçen gün artmakta ve neredeyse her geçen gün yeni bir gökdelen projesi başlamaktadır. Bununla birlikle gökdelen dış cephe temizliğidağcı sistemi cam silme talepleri artmaktadır.

 Bu binaların çoğu akıllı sistemler ile donatılmış olsa da, gökdelenlerin dış cephelerine erişim sorunu halen tam anlamıyla çözülememiştir birçok sorunla ile doludur. Dış cephelere erişim konusunda tecrübesiz mühendislerin çözüm önerisi ise adeta bir ezber halini almış sepet sistemleridir.

Sepet sistemi ile dış cephe temizliği; binanın yapılması ile anahtar teslim verilen kalemlerden bir tanesidir. Sistemlerin bakımının çoğu zaman yapılmaması ya da önemsenmemesi iş kazalarına davetiye çıkarmaktadır. Sepette çalışan personel çoğu zaman, binanın iç temizliğinde görevli, “Yüksekte Çalışma” konusunda tecrübesiz temizlik elemanlarından seçilmektedir. Sepetlerin birçoğunun yedek fren sistemi yoktur. Bina yönetimlerinin çoğunun “Yüksekte Çalışma Acil Eylem Planı yoktur” Sarkaç tipli sepetlerin 15 mt. / sn rüzgarın üzerinde çalışması uygun değildir. İşin durmaması halinde sepetin binaya çarpma ve devrilme riski barizdir. Sepet sistemlerinin çoğunun “Binanın dış görünümünü bozacağı gerekçesiyle” kılavuz halatlarının iki ucu da sabitlenmemiştir. Sabit kılavuz halatların olmayışı hafif bir rüzgarda sepetin uçmasına sebep olabilecek ve kazayı beraberinde getirecektir. Kılavuz halatlarla sabitlenmiş sepetlerin birçoğu ise belli aralıklarla binaya ankre edilmediğinden dolayı, halatların esnemesi nedeniyle yine uçma, binaya çarpma ve devrilme tehlikesi ile karşı karşıyadır   .